Search
Close this search box.
D1821 (1)
D1821 (2)
D1821 (1)
D1821 (2)

Auto Brake Pads for Jaguar (D1821/31400432) High Quality Ceramic Auto Parts

公式

根据不同的市场和不同类型的汽车,我们提供多种金属、半金属、陶瓷材料供客户选择。

凭借经验丰富的技术团队,我们还为赛车应用开发了不同的化合物。

产品最小起订量

如需开新模具,最小起订量100套

对于库存刹车片,最小起订量为 1 套

对于定制订单,最小起订量为每个数量 100 套

免费样品政策

提供 1 套免费样品,需要运费

Products Categories
Get A Free Quote
Contact Form Demo (#3)

交叉参考

FMSI-VERBAND: D1821  FERODO: FDB4927  Hi-Q: SP4069  TRW: GDB2110

兼容的原厂部件号

J9C14009 捷豹  LR123010 路虎
J9C17943 捷豹  LR123519 路虎
J9C33358 捷豹  LR123595 路虎
T2H41074 捷豹  LR155059 路虎
T2H52754 捷豹  LR160436 路虎
T2H53849 捷豹  LR160458 路虎
T2H53866 捷豹  LR160459 路虎
T2H53872 捷豹  LR160504 路虎
T2H53873 捷豹  LR160532 路虎
T2H7439 捷豹  LR160580 路虎
T2H9989 捷豹 31471265 极星
T2R36215 捷豹 32287446 极星
T4A44844 捷豹 31400432 沃尔沃
T4A44856 捷豹 31445621 沃尔沃
T4A44875 捷豹 31445622 沃尔沃
T4K11469 捷豹 31471265 沃尔沃
 LR061385 路虎 31471266 沃尔沃
 LR090707 路虎 32233035 沃尔沃
 LR095295 路虎 32287446 沃尔沃
 LR110327 路虎 32379535 沃尔沃
Related Products
GD9280 (1)
GD9150 (2)
GD9116 (1)
GD9040 (1)
GD6620 (1)
GD6619 (1)
GD6613 (1)
GD317 (1)
GD313 (1)
GD263 (1)
Scroll to Top

Get A Free Quote Now !

Contact Form Demo (#3)