Search
Close this search box.
D1039 (1)
D1039 (2)
D1039 (1)
D1039 (2)

Fmsi D1039/8973682510 Top Quality Brake Parts Brake Pads for ISUZU

公式

根据不同的市场和不同类型的汽车,我们提供多种金属、半金属、陶瓷材料供客户选择。

凭借经验丰富的技术团队,我们还为赛车应用开发了不同的化合物。

产品最小起订量

如需开新模具,最小起订量100套

对于库存刹车片,最小起订量为 1 套

对于定制订单,最小起订量为每个数量 100 套

免费样品政策

提供 1 套免费样品,需要运费

Products Categories
Get A Free Quote
Contact Form Demo (#3)

交叉参考

FMSI-VERBAND: D1039  FERODO: FDB4625  Hi-Q: SP1408  TRW: GDB3466

兼容的原厂部件号

 89040316 雪佛兰  8973293330 五十铃
89040317 通用汽车公司  8973682510 五十铃
3501175K00J 长城  8973682520 五十铃
 89040317 五十铃  8973749720 五十铃
 8973186690 五十铃  8973749730 五十铃
 8973186750 五十铃  8980511140 五十铃
 8980511160 五十铃  8980511150 五十铃
 8980511170 五十铃
Related Products
GD9280 (1)
GD9150 (2)
GD9116 (1)
GD9040 (1)
GD6620 (1)
GD6619 (1)
GD6613 (1)
GD317 (1)
GD313 (1)
GD263 (1)
Scroll to Top

Get A Free Quote Now !

Contact Form Demo (#3)